משנת הרמב``ם

שאלה: 

לק``י
לכבוד מורנו ורבנו
אמרו חכמים ``זכה תהה לו סם החיים ,לא זכה תהה לו סם המוות``
משנת הרבמ``ם זיכתה אותי בסם החיים, אך חברתית גזרה עלי
גזר דין מוות. כיצד ניתן לאחות בין שניי הפכים אלו
בכבוד רב

תשובה: 

אכן תורת רבינו היא סם חיים, כי היא תורת משה רבינו באמת, וכל הפורש ממנה כפורש מן החיים.
אולם, במרכז תורתו של רבינו נמצאת הדעה, כי גדולה דעה שניתנה בין שני שמות ה', כי א-ל דעות ה', כמו שגם המקדש גבול שניתן בין שני שמות ה', ה' מקדש ה'.
כי מדובר בדעה שמקורה מה', ותכליתה להגיע לידיעת ה'.
והיא דומה לקדושה, שמקורה מה', ותכליתה להידמות ולהידבק בדרכי ה'.
כלומר, הדרך האמתית לעבודת ה', היא דעת תורת ה' וידעתו, כדי שנוכל להיות שלמים במידותינו ובדתנו שמבוססת על ידיעת התורה וקיומה, והשאיפה לדעת את ה'.
וכל מי שהולך בדרך כזו, בדרך כלל, יודע היאך להתנהג עם סביבה חברתית שונה, ואינו גורם לעצמו גזר דין מוות חברתי.

תאריך: 
12/08/07 כ"ח אב התשס"ז
x

Audio Playlist