שבת בר מצוה

שאלה: 

שלום כבוד ברב
השבת בר מצווה שלי יוצאת בשבת שובה..
ואת השבת הזאת זקנים או חכמים צריכים לקום...
השנה אני קמתי ומישהו מבית הכנסת אמר שלא טוב שאני יקום כי אני לא צריך להגיד את ההפטרה הזאת...
בבקשה כבוד הרב תגיד לי אם מותר לי לקום להפטרה הזאת!

בברכת שנה טובה וצום קל...
מתן

תשובה: 

כתב באר היטב, על השו"ע, אורח חיים, תרב, ס"ק ה: "וכתב בט"מ נוהגים שאין נער אומר ההפטרה שובה ישראל".
ולכן אם קמת, לא נעשה איסור.
אלא שמן הראוי לאמץ מנהג יפה שאדם חשוב וגדול יקרא הפטרה זו, כדי שיקרין רצינות לקהל על קריאתו הגדולה של הנביא לשוב בתשובה, ושתוכנה ישפיע על הציבור

תאריך: 
12/08/07 כ"ח אב התשס"ז
x

Audio Playlist