בעניין הספר שנתרם לכולל

שאלה: 

האם יש רשות לראש הכולל ולשאר הלומדים להחזיר לתורם את הספר ההילכתי שתרם? אני למדתי שמעלין בקודש, וכיון שהספר הוא מוקדש לכולל אז לכאורה אי אפשר למוכרו לאף אדם כמו ס"ת או מטפחת של ס"ת וספרי קודש שהוקדשו לבית כנסת ובית מדרש שצריך לקנות בדמיהם משהו קדוש יותר או לפחות באותה רמת הקודש. שאלתי בקצרה, האם בזה שהם יחזירו לתורם את הספר בחינם, האם זה לא הפחתה בקודש? תודה רבה

תשובה: 

רכוש של בתי כנסיות ובתי מדרשות אין לו דין של הקדש במובן המקורי של הביטוי הקדש ולגבי דיני הקדש.
נכון שאנו משתמשים בביטוי להקדיש לכל הנותן נכסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ומחמירים ביחס לאותם נכסים, אבל מדובר בחומרות חשובות, אבל לא מעיקר הדין.
לגופו של דבר, ספרים שהוקדשו לבית מדרש, הן של בית המדרש, אבל הנהלת בית המדרש רשאית למכרם, להחליפם, לתתם במתנה (אם יש לרשות בית המדרש הנאה מכך), כשהשיקול שצריך להנחות את ההנהלה הוא טובת הלומדים, טובת הלימוד והעשרת לימוד תורה באותו בית מדרש.

תשובה מאת הרב רצון ערוסי.

תאריך: 
20/03/08 י"ג אדר ב' התשס"ח
תגיות: 
x

Audio Playlist