ברכה על ס"ת אשכנזי

שאלה: 

שלום לכבוד הרב!
הרמב"ם בהלכות ס"ת כותב רשימה של דברים הפוסלים ס"ת(חומש ככל החומשים). אחד מהם זה חיסור/ייתור אות בס"ת.
הרב קאפח ז"ל מביא בהערותיו שאלה ששאלו את הרמב"ם בנוגע לס"ת שהקלף שעליו נכתב, לא עובד לשמו שזהו אחד מהדברים הפוסלים ס"ת , האם מותר לברך עליו. הרמב"ם ז"ל ענה שמותר מפני שהברכה היא על הקריאה, והקריאה כשירה.
רציתי לשאול על ס"ת אשכנזי שלכאורה הקריאה עצמה אינה כשירה לשיטתינו מפני ששם חסירה אות בפר' נח האם מותר לתימני לקום עליו בציבור?

תשובה: 

לשיטתי, בשונה משיטת מארי, תימני שהתפלל בבי כנסת אשכנזי והוזמן לעלות לתורה - יברך וכן ההיפך. כי כל ציבור סומך על הקבלה שבידו, עד יבוא מורה צדק והסנהדרין תכריע בהבדלי המסורות.

תאריך: 
22/12/08 כ"ה כסלו התשס"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist