חלוקת ירושה בין מספר אחים ואחיות

שאלה: 

שלום כבוד הרב ברצוני לדעת מה משפט התורה במצב בו יש מספר אחים והירושה לחלוקה הינה משק חקלאי כאשר האפשרויות העומדות הן:
א. העברת המשק החקלאי לאח אחד ובמקרה זה שאר האחים לא יקבלו חלק בירושה
ב. מכירת המשק החקלאי וחלוקת הירושה שווה בין האחים כמו כן, האם התורה עושה הבחנה בחלוקת הירושה במצב בו ישנם אחים שמסודרים בחיים יותר והאחרים פחות... וכן האם התשובה היתה משתנה אם המצב היה שמדובר באח אחד וארבע אחיות, כלומר, האם התורה אומרת שהאח זכאי לכל הירושה? או שעדיין יש לחלק שווה בשווה
תודה על תשובתך

תשובה: 

עלינו לדעת מספר כללים:
א. אב רשאי לתת כמתנה מחיים, אפילו את כל נכסיו לבן אחד מתוך כל בניו, ואפילו לגורם זר. אבל לא טוב ינהג אם ינשל את יתר בניו.
ב. במושבים חקלאיים, יש הסדר חוקי רע מבחינה הלכתית, ומבחינה מוסרית, ומבחינה מעשית. הגורמים המטפלים במשקים, עושים לעצמם "חיים קלים" בכך שאינם רוצים להתעסק עם בעלי משק, אלא בעל (אחד) של משק. לכן מחייבים את האב לקבוע מיהו מבניו "בן ממשיך". דבר זה גורם לכך שכל הרכוש, ואולי חלק הארי שבו, ניתן לבן אחד. והשאר מנושלים. ובעבר כבר היו מקרי רצח מזעזעים בגלל זה. כי דמים בדמים נגעו. לכן אם חכם, יחלק נכסיו בחייו לבניו ולבנותיו, כי זה המנהג היום, ויחייב את הבן הממשיך לפצות את אחיו.

תאריך: 
22/12/08 כ"ה כסלו התשס"ט
x

Audio Playlist