דילוג לתוכן העיקרי

פיאה נוכרית

שאלה

לכב' מורנו הגאון רבי רצון ערוסי שליט"א, שלום רב.

רצוני לשאול את הרב מדוע יש המתירים את הפיאה הנוכרית בטענה שזה אינו השיער של האישה החובשת אותה אלא של חברתה. זוהי טענה מגוחכת במחילה מכבודם, כיוון שהדבר דומה לאדם שיצא לרחוב ערום ויכסה ערוותו בבגד דמוי ערווה, וכשיגידו לו מדוע הוא לא מתבייש ללכת כשערוותו מגולה לעוברים ושבים אז הוא יענה להם "זה לא שלי"!

תודה רבה. אני מצטער שאני צריך להביא דוגמא מעין זו, אבל באמת אינני מבין את הנשים הללו שלובשות ערוות חברתן עליהן.

תשובה

אבל אתה צריך להצטער על הביטוי "טענה מגוחכת", כי יש גדולי עולם ראשונים ואחרונים שהתירו. ואין לומר שדבריהם מגוחכים, אלא שיש לדחות דבריהם בטענה שטענת.

וטענתך היא לכאורה נכונה, אך אותם גאונים יכולים להשיב לך, שאע"פ שדמות מקום התורף הוא מקום מתועב, לא אותו אסרה תורה. וכך לגבי שיער אשה זרה, לכאורה אינו לגמרי טבעי שאשה שלובשת אותו על ראשה, ולא אותו אסרה תורה, או חכמים למ"ד שגילוי שער אשה מדרבנן.