ברכה על דגן מבושל

לק"י
שלום כבוד הרב,
באחת ההלכות היומיות האחרונות אמר כבוד הרב שכל מיני דגן שבושלו יברך עליהם מזונות גם אם קבע עליהם סעודתו.
1) מה הדין בפסטה או פתיתים שלאחר שנשלקו נוסף להם רוטב?
2) מה הדין בפסטה או פתיתים שבושלו עם הרוטב מלכתחילה?
תבורך מפי עליון

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

א-ב ברכתם מזונות.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪