הכתב של ספר התורה

שאלה: 

לכב' מורנו ורבנו הגאון רבי רצון ערוסי שליט"א שלום רב.

ידועה מחלוקת חכמים במסכת סנהדרין האם עזרא הסופר שינה את הכתב הקדום מעברי לאשורי (הכתב שבו אנו משתמשים כיום).

שאלותיי הן, באיזו רשות שינה עזרא הסופר מהכתב של משה רבנו שנתן לנו הקב"ה?

איזה ערך יש להרבה הלכות מהילכות ספר תורה? כגון היקף גויל ותיוג שעטנ"ז ג"ץ הרי לפי הכתב הקדום (לפחות בחלקן) אין להם כלל מקום לתיוג?

תשובה: 

לפי רבינו, עזרא לא שינה את הכתב, אלא ייחד את הכתב האשורי המרובע שבו ניתנה התורה ע"י משה רבינו, לצורך כתיבת ספר תורה, ורק בכתב זה, ואת הכתב העברי הקדום, הבלתי מרובע, לצורך כתיבת חולין.

תאריך: 
17/01/10 ב' שבט התש"ע
תגיות: 
x

Audio Playlist