טומאת לידה וענייניה

שאלה: 

בס"ד

כבוד הרב, שלום וברכה!

ברצוני לשאול את הרב בעניין טומאת לידה.
לפי שיטת הרמב"ם והרב קאפח זצ"ל- מאיזה שלב נטמאת האישה וחלים על בעלה דיני הרחקות?
איזו פתיחה נדרשת לשם כך, והאם מודדים באצבעות או ס"מ (ונ"מ מעשית יש בכך).
עד שיימסר מידע זה ע"י הצוות הרפואי- האם יש לנהוג בהרחקה או שאין צורך?

מהו הדין במקרה בו הבעל הוא המלווה היחיד של האשה? ובמקרה בו יש לה צורך בתמיכה פיזית?

ושאלה אחרונה, ברשות הרב, עפ"י דיני הרחקות הנ"ל- מהו הדין בעניין מסירת תינוק מיד ליד (חי 'נושא את עצמו' או לא ומאיזה גיל?).

השואל הוא בן העדה הנוהג עפ"י מארי זצ"ל, ככל שאפשר לו לברר דעתו.

תודה מראש מעומק הלב.

תשובה: 

א. לעניין חילול שבת, עבור היולדת משיצא דם, או מים רבים, אבל לעניין טומאת לידה, מדין תורה משיצא ראשו או רוב גופו, מדרבנן אפילו הוציא ידו - טמאה.
ב. אם אין אישה מקצועית או איש מקצוע שהוא יעזור לאשתו היולדת, כי כל יולדת היא בסכנת נפשות. והראיה שמחללים עליה את השבת, ורצוי שילבש כפפות בידיו.
ג. נמנעו גם ממסירת מפתח מיד ליד, וכל שכן תינוק מיד ליד.

תאריך: 
30/06/10 י"ח תמוז התש"ע
x

Audio Playlist