מעמד האישה

שאלה: 

לק"י
למדתי הרבה שנים, פעמיים בשבוע אצל מארי. בפעמים הראשונות שהגעתי לשיעורים ועד שהציבור התרגל בנוכחותי הקבועה, מארי קאפח בכבודו ובעצמו היה קם מהכיסא שלו כדי לפתוח לי את העזרת נשים. והוא שולח את הגבאי להביא לי את הספרים,וגם התלמוד, ואמר לי: "פה השיעור מתחיל" .
האם הכולל יום השישי המזמין את הציבור לשיעור מפי מו"ר הרב רצון ערוסי שליט"א, יפתח עזרת נשים, אפ' אם רק לאישה א' מן הציבור, כדי שאוכל לשמוע את השיעורים מפי כבודו?

תשובה: 

לצערי, אין בכולל בו אנו לומדים שום תשתית מינימלית לעזרת נשים.

תאריך: 
02/07/10 כ' תמוז התש"ע
x

Audio Playlist