אישה שחוזרת בתשובה

שאלה: 

שלום לרב!!
אני אדם דתי חרדי והכרתי אישה שחזרה בתשובה, ובעלה התחזק אך לא מספיק לטעמה... ויש ביניהם ריחוק רב ומריבות בעקבות הדת...
מרחפת מעליהם שאלת הגירושים...ולא נראה באופק אפשרות לשלום בית בעקבות ההכרות בינינו.
יש לי שאלה...אם האישה שיש לה 3 ילדים, ב"ה. מתגרשת מבעלה היא מותרת לי לנישואים?
והאם תהיה רשאית להשאיר את בנותיה אצלה ?
אני חייב לציין כי לא הייתה כל נגיעה ביני לבינה.
תודה לרב.

תשובה: 

אם נדברתם ביניכם לכשתתגרש תינשאו, אף שלא נגעתם זה בזה כלל, יש נותן טעם לפגם ואין לנהוג כן כלל. מה גם שתתצרך לבדוק היטב את כדאיות נישואיך עימה, שמא היכרותה עמך הייתה אחד המניעים שלה להתעקשותה בענייני דת. והשאלה אם זו האשה שאתה צריך לה. זאת ועוד, עם חלילה היית אתה מבין הגורמים שדחפו אותה להחלטתה הסופית להתגרש, שמא חלילה עלול הדבר להתקיים בך "על דאטיפת אטיפוך", וד"ל.

אשר לבנות, זוג שמתחתן בנישואים שניים, רשאיות בנות האשה להיות בבית בני הזוג. אבל יצטרך הבעל לנהוג זהירות שלא יהיו במצב של ייחוד כי אינן בנותיו.

תאריך: 
07/07/10 כ"ה תמוז התש"ע
x

Audio Playlist