ר"ח אב

שאלה: 

ילמדנו רבינו,
א.
רציתי לדעת מהו בדיוק גדר "משכנכס אב ממעטין בשמחה"? מהן האיסורים הנובעים מכך? הרמב"ם לא מפרט וכן מורי.
ב. מהם בתי מרחצאות שכתובים ברמב"ם שאסורים בימינו. מורי כותב שמותר להתרחץ, אז מה זה בתי מרחצאות בימינו?תודה רבה!

תשובה: 

א. כי לפי עיקר הדין התלמודי, הכוונה שלא ייבנה בית חתנות לבנו. מבחינת המנהג נהגו שלא לישא אישה בימים אלו. ולא להרבות בשמחת מרעות. יש שנהגו מי"ז בתמוז, אשכנז ותימן. אבל בכל מקרה מותרות שמחות מצווה כמו ברית מילה, פדיון, חנוכת בית, בר מצווה, סעודת הודיה, אבל בלי כלי נגינה.
ב. בתי מרחצאות הם אלה שיש בהם רחצה במים חמים, אמבטיאות, סאונה וכיו"ב. סתם רחצה במים חיים בבית - מותר.

תאריך: 
07/07/10 כ"ה תמוז התש"ע
x

Audio Playlist