שותפים - ממונות

שאלה: 

שותפים שנקלעו לסכסוך, פנו לביה"ד, התקיימו דיונים בהם ביקשו הצדדים בין היתר לפרק את השותפות בדרך של גוד או איגוד, לאחר מתן הפס"ד הסופי שב בו אחד הצדדים שנענו כל דרישותיו והחליט שלא לקיים את הפס"ד.

הלה פנה לביהמ"ש לבטל את פסק הבוררות, לאחר דין ודברים החליט ביהמ"ש כי הסכסוך יופנה לבי"ד אחר.

האם ברגע שניתן פס"ד מביה"ד הקודם, פקעה השותפות שבין הצדדים ומכאן ולהבא המסרב לציית דינא הינו רק בעל חוב המחוייב לשאת בנזקים שהינו יוצר מדינא דגרמי?

או שכל עוד לא מומש פסק הדין בפועל, הרי שהוא ממשיך להיות שותף, ועל ביה"ד החדש יהיה ראשית להתייחס אליו כשותף ואז לדון בנזקים הממוניים שנוצרו בנפרד?

תשובה: 

רב הסתום על המפורש: מה היה פסה"ד? האם ביה"ד פסק לפרק את השותפות? אתה כותב שאחד הצדדים שנענו כל דרישותיו, מי יאשר דברים אלו? אולי הוא לא מסכים להם, ומדוע ביהמ"ש הורה להעביר הדיון לבי"ד אחר, שמא הוא מצא ליקויים בדרך התנהלות ביה"ד שנתן את הפסק?

תאריך: 
28/03/11 כ"ב אדר ב' התשע"א
תגיות: 
x

Audio Playlist