ביאור סוגיה

שאלה: 

לכבוד הרב שלום רב! במסכת תענית פרק ראשון דף י' עמוד ב כתוב: "מי שהיה מתענה על הצרה ועברה על החולה ונתרפא הרי זה מתענה ומשלים" והלא דוד המלך בשמואל ב פרק יב כאשר מת הנער קם מתעניתו אנא יבאר הרב את הדברים.. תודה רבה!

תשובה: 

אכן כן. בסוגיא הנ"ל הובאה הלכה שיחיד שהתענה בגלל צרה מסוימת (כגון שקיבל על עצמו תענית יחיד, כדרך שיחיד מקבל תענית), אם במהלך התענית סרה הצרה, כגון שהחולה נתרפא או מת, היחיד ממשיך בתעניתו עד סוף היום, להבדיל מן הציבור שהתענו בגלל צרה, או בצורת, וסרה הצרה, או ירדו גשמים, שאם סרה הצרה לפני חצות היום שמפסיקים להתענות, רבינו, תעניות, א, טו-טז, כי אין מטריחין על הציבור או לב בי"ד אם בי"ד מתנין על כך, מ"ב, שו"ע, או"ח, תקסט, סק"א.

תאריך: 
21/09/11 כ"א אלול התשע"א
תגיות: 
x

Audio Playlist