ערכאות של גויים

שאלה: 

לכבוד הרב שלום!
רציתי לדעת האם מותר לפנות לבתי משפט ישראליים שהרי ידוע שאינם פוסקים ע"פ דין תורה ואינם שומרי תורה ומצוות והתביעה שלי היא כנגד מעסיק שגם הוא חילוני ובמסגרת עבודתי הורעו תנאי העבודה בסיסיים במשך כ -5 שנים האם מדובר בערכאות שאסור לפנות אליהם הלכתית המדובר בדיני ממונות ואולי הולכים לפי חוקי המדינה ואז יש צד להקל עניין נוסף אם ברצוני לתבוע בב"ד יהודי. המעסיק יכול לסרב מה יהיה הדין?
תודה מראש והערכה רבה!!

תשובה: 

אם ברור לך במאת האחוזים שהמעביד שלך לא יסכים להתדיין בדין תורה בבתי דין לממונות, תבע אותו לבי"ד לעבודה. ואם יש לך ספק, תבע אותו בבי"ד לממונות, ואם לא הופיע, בקש רשות מבי"ד לתבעו בבי"ד לעבודה.

תאריך: 
20/09/11 כ"א אלול התשע"א
x

Audio Playlist