אחריות עובד כלפי המעביד בשל טעות או רשלנות קלה בעבודה

שאלה: 

כבוד הרב שלום רב, השאלה עוסקת באחריות עבוד כלפי מעביד. במשפט האזרחי בישראל אם עובד טעה או אף התרשל (למעט אולי רשתנות חמורה וקשה) ונגרם כתוצאה מכך נזק למעביד הרי שהמעביד איננו רשאי לקזז את הנזקים מהכספים והזכויות המגיעים לעובד. זוהי הוראהחד משמעית ואין עליה עוררין בדין הישראלי. שאלתי היא האם כך הם פני הדברים במשפט העברי? באופן כללי עוהבדות המקרה הן אלה: חברה גדולה שמעסיקה עובד בכיר בתפקיד ניהולי חייבת לעובד כספים. לטענתה, כיוון שנגרמו הפסדים לחברה בשל מספר החלטות ניהוליות הרי שהחברה זכאית כביכול לקזז את ההפסדים האלה או חלקם מהכספים שהחברה חייבת לשלם לעובד. טענת קיזוז כזו אם תועלה בבית הדין לעבודה בישראל תידחה על הסף!!! האם כך הם פני הדברים בדין תורה? אגב: ההחלטות הניהוליות שלטענת החברה גרמו להפסדים אינן קונקרטיות אלה כלליות וסתמיות למדי. אודה לקבל תשובה לשאלתי זו. בברכה

תשובה: 

מבחינה כללית ועקרונית (כי יש וההלכה משתנה בהתאם לשינויי הנסיבות שיש במקרה הספיציפי) אם העובד הוא מומחה ומקצועי ומורשה לעבודה באותו תפקיד, אם טעותו היתה רשלנות שאינה פושעת, הוא פטור.

אולם יש מפוסקי ההלכה שהם בדעה שמאחר והוא משתכר בגין עבודתו, ומאחר והיתה לו רשלנות מסוימת, שהוא חייב.

ולכן כל מקרה ייבחן ע"י ביה"ד בחינה מדוקדקת, כי אם ביה"ד יהיה בספק, הספק יהיה לטובת המחזיק את הכספים, המעביד, ויוכל לקזז.

תאריך: 
21/11/11 כ"ד חשון התשע"ב
תגיות: 
x

Audio Playlist