הרחקה מבית הכסא

שאלה: 

שלום רב, האם הרחקה בק"ש וברכות ארבע אמות מבית הכסא הקבוע, מדובר גם כאשר בית הכסא הינו חדר סגור או רק כאשר הינו רואה את ביה"כ עצמו? כט"ס

תשובה: 

אכן יש מחלוקת הפוסקים אם האיסור לקרוא כנגד בית הכיסא הוא אפילו כשהוא עם מחיצות וסגור, או דווקא כשאין מחיצות, ומרן השו"ע, או"ח, פד, א, הכריע לקולא.
וראה שרבינו אוסר שהרי בית הכסא חדש, שהזמינו לבית הכסא, וטרם הטיל בו צואה. אסור לקרוא בתוכו, ומותר לקרוא כנגדו ובית הכסא ישן, אסור לקרוא כנגדו, ולא יהא בית הכסא ישן סגור, פחות מבית הכסא חדש, בתוכו.

x

Audio Playlist