בבקר בבקר

שאלה: 

לכבוד מורנו ורבנו שלום וברכה,
אנא למדנו, מדוע נאמר בהקטרת הקטורת ובעריכת העצים ע"ג המזבח פעמיים "בבקר", לכאורה די היה לומר פעם אחת.
בתודה,

תשובה: 

לגבי הקטורת, שמות ל, ז, לעניין הקטורת:
א. בבקר בבקר - בכל בוקר, כל יום, בכל בוקר.
ב. להקדים קטורת כנאמר בה בקר בקר לקרבן תמיד של שחר שנאמר כל בקר. לגבי עריכת העצים, ויקרא, ו, ה:
א. בבקר בבקר - כל בוקר, כל יום, בכל בוקר.
ב. קודם לתמיד של שחר שנאמר בו בבקר אחד בלבד, ירושלמי, יומא, ג, ה. והעצים קודמים לקטורת בן ספרא, צו, שם.

תאריך: 
02/03/12 ח' אדר התשע"ב
תגיות: 
x

Audio Playlist