לרב ערוסי שליט"א

שאלה: 

שלום רב!
אחרי שהתכתבתי עם הרב כמה פעמים באתר מורשת, אני מרגיש שדעותיו של כבודו (למרות שכמעט תמיד לא אמרם במפורש כנראה מחשש לעורר מהומות אלא רק ברמז) קרובות מאוד לדעותיי, לכן חשבתי שאולי בשאלות מהותיות יותר אוכל לדבר עם הרב דרך האתר הזה, אז אשמח אם הרב ישיב לי אם הדבר אפשרי כי אין לי זמן לבוא עד משרדו של הרב כמו שפעם כתב לי.

ושאלה כללית יותר: האם הספרים הפילוסופיים (אמונות ודעות, כוזרי וכו') המוצגים באתר הם כוללים פירוש שמתאים לזמננו? כלומר שאפילו אם אני לא בקי בפילוסופיה של ימי הביניים או בעברית בסגנון של פעם אני יוכל להבינם? והאם יש התייחסות לקטעים המדעיים שכתבו לפי ידיעת זמנם שהיום יודעים שהם לא נכונים איך מתאימים את דבריהם לזמננו?
עוד אציין כי אני ספרדי בעל תשובה כמה שנים, א"כ מותר לי להתפלל לפי הסידור שיח ירושלם שאתם מוכרים?

תשובה: 

לגבי שתי שאלותיך הספיציפיות:
א. בוודאי שספרי ההגות של חכמינו הקדומים כמו רס"ג וכוזרי וכו' מתאימים לימינו, כי יש בהם הסברת יסודות האמונה של העם היהודי, הסברה שכוחה יפה לכל הדורות. כמובן שענייני המדע שכבר השתנו, אין להתחשב בהם, וזהו טבעו של עולם. אבל אין דחיית ענייני המדע שכבר התיישנו כדי לבטל חשיבותם של אותם ספרים. יש לזכור שאותם חכמים סללו לנו דרכים כיצד להתמודד בנושאים של מדע ואמונה. ובאותה שיטה ניישם אנו למציאות המדעית הידועה לנו היום.

ב. ספרדי רשאי להתפלל באופן קבע בסידור תימני, כמו שיח ירושלים, אם מוריו ורבותיו הם תימנים, ואם חי בקהילה תימנית דתית ותורנית טובה שאז כל הווייתו הדתית היא מהם, וינהג כמותם. וכן תימני אצל ספרדים.

תאריך: 
09/07/12 י"ט תמוז התשע"ב
תגיות: 
x

Audio Playlist