תפילין של יד

שאלה: 

שלום כב' הרב!
הערב נדהמתי לשמוע בשיעור של רב אחד בשכונתי, שאמר שפעם היו כל היום עם ציצית ותפילין, וכשנשאל איך הדבר ייתכן, אמר שפעם לא היה את כל הקשרים שיש היום והיה רק תפילין של ראש ושל יד עם בתים קטנים ולכן הדבר היה אפשרי, וכשנשאל מה קרה ששינו בימינו והוסיפו דברים, אמר שכל הדברים הללו הם מתקנות האריז"ל, ואני פשוט נדהמתי! מנין לאר"י הזכות? לא זו בלבד ששינה והאריך את התפילות והנהיג דברים אשר לא שערום אבותינו (אני לא תימני אני מדבר על כל עדות ישראל), אלא הרהיב עוז גם לשנות דברים שהם הלכה למשה מסיני! ועוד יותר תמהתי איך כל עם ישראל, שבד"כ עם קשה עורף, כשהדבר נוגע לאר"י הקדוש ודומיו מבטל את כל מה שידע וחשב מפני דעתם?
אשמח לשמוע את דעת כבודו בנדון, וגם איך באמת היו הציצית והתפילין במקור ע"פ התורה?

תשובה: 

אכן הקדמונים השתדלו להיות עם טלית ותפילין במשך כל היום, אבל הדבר פשוט, שבזמן שעבדו לא הניחו תפילין של יד רק של ראש. ואם סוגי העבודות הקשו על הנחת התפילין של ראש, גם אותו לא הניחו. כשם שבזמן היות האדם בשירותים, חלץ תפילין, וכן לגבי טלית, אם הדבר היה אפשרי, עשו כן. אם לא היה אפשרי, לא עשו כן. בימינו שלנו הפסיקו להניח תפילין במשך כל היום, משום שחששו שלא ישמרו גופו כהלכה, ולא יסיח דעתו מהם.

תאריך: 
15/07/12 כ"ה תמוז התשע"ב
תגיות: 
x

Audio Playlist