דוד המלך

שאלה: 

לק"י

לכבוד הרב שלום רב!

ידועים דברי חז"ל- כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה.

אם כן, איך מסתדר עם הפס' במלכים א' פרק טו. שם נאמר: "אשר עשה דוד את הישר בעיני ד' ולא סר מכל אשר צוהו כל ימי חייו רק בדבר אוריה החתי:" ?

מודה לרב ולכל צוות האתר..

תשובה: 

דוד המלך צוין ע"י חז"ל גם כדמות מופת על תשובתו בעניין בת שבע, כמשתקף הדבר במזמור, וא"כ לכאורה חז"ל סותרים את עצמם.
אלא שדברי חז"ל הם נגד המגמתיים להטיל דופי בדוד המלך על היותו משיח ה'.
וחז"ל חינכו אותנו לראות נכוחה את האירוע באופן מאוזן, אכן דוד המלך נכשל באותו חטא, ועל כך הוא שב בתשובה מקירות ליבו כל ימי חייו.
אבל כל המעריך את חטאו של דוד המלך חייב לקחת בחשבון עוד פרטים שהיו באותו זמן, ושאין להתעלם מהם, שאוריה החתי העמיד בסולם ההיררכיה של המנהיגות והפיקוד את יואב בן צרויה לפני דוד המלך, ודבר זה נחשב למרידה במלכות. ושאותו זמן שכל מי שהתגייס למלחמה, כתב גט לאשתו.

תאריך: 
16/07/12 כ"ה תמוז התשע"ב
תגיות: 
x

Audio Playlist