דילוג לתוכן העיקרי

מניין

שאלה

מהו שיוצא כהן לנטילת ידיים בזמן חזרת הש"צ כשהציבור עשרה בדיוק?הרי נשארים תשעה בזמן ברכות התפילה בחזרה ואין מדובר במצב דחוק לכתחילה כגון שחייב לצאת אחד מהמניין לעבודה או לעניינים דחופים?

תשובה
במקרה זה שהכהן יטול ידיו לפני התפילה לא בחזרת הש"ץ.