נטילת ידיים

שאלה: 

שלום כבוד הרב לפי שיטת רבינו יש לברך על נטילת ידיים ואז ליטול ידיים ולנגב הלכות ברכות פרק ו הלכה ב מורי בהערה ו מביא מספר מקורות שהמסקנה העולה מהם שסתם ידיים כשרות לברכה ולתלמוד תורה הלכה למעשה לשאלתי מה הם סתם ידיים ?אם נגעתי במקומות מכוסים או במנעל האם אני חייב ליטול (או לרחוץ ידיים )לנגב ואז לברך וליטול ?תודה

תשובה: 

 

סתם ידיים הן ידיים שאין ידוע שנטמאו בדברים המטמאים.

נגיעה במקומות מכוסים או במנעל, אינה מטמאת, אלא ממאיסה, ותרופותה ניקיון ורחצה ולא נטילה ואין ברכה לרחיצה זו.

אבל נטילה היא מדין טומאה, ויש לברך ואח"כ ליטול.

תאריך: 
29/08/12 י"א אלול התשע"ב
תגיות: 
x

Audio Playlist