קצת בלבול בבית שלי - אנא לתת לי עצה

שאלה: 

לק''י

שלום כבוד הרב,

אני וכל בני בית כולנו גרי צדק. אני משתדל ללכת בדרך הרמב''ם (בגדול לפי פיסקי מארי יוסף זצ''ל). משנה תורה ומ''נ לפי מהדורתו של מארי וכל ספריו היו הכלים שבם השתמש הקב''ה כדי להציל אותי מהחושך שבו נהגתי לגור. היה תהליך מורכב לכל זה אבל זהו הסיפור בעיקרון. בכל זאת, אשתי וילדים שלנו הם לא כל כך נוחים עם הדרך שבחרתי. באמת, היא והם אוהבים את השם ית' וגם התורה, אבל כאשר רבנו הוא מחמיר בענין, מכוון אותנו להימנע מדברים מסוימים, או פסיקתו שונה ממה שגהוג בדרך כלל הם מתלוננים שדרך הזאת לא "נורמלית" ובונה חומות ביניהם ובין חבריהם ובין המעגלים חברתיים שלהם בבית הספר, בבית כנסת (הם מתפללים ביה''כ של אשכנזים), וגם בשכונה. לדוגמה, ניסיתי לצרוך רק בשר חלוט - אבל לא היינו יכולים לקבל הזמנות לסעודות ואירועים. בשל כך (ועוד כמה דברים כמותו), היא היתה מתוסכלת איתי ולא היה שלום בית עד שאני התפשרתי. אחרי זה, ניסיתי עצמי להימנע מהמזון ובשר שלא היה כשר לפי רבנו אבל זה גם גרם בעיות ביתנו. אז, למען שלום בית - ועם חרטה גדולה - התפשרתי ואכלתי. מה אני אעשה?

הבעיה קשה היא שהם לא רוצים - חס וחלילה - לעשות עברות. הם רק רוצים להיות "נורמלי" ו"תקני" ולהנהג לפי הדעה הלכתית נפוצה בעולם היהודי - ספרדי. אבל אני...אני לא יכול לעזוב או לנטוש את דברי מארי ז''ל או הדעותיו של הרמב"ם. יהיה כמו אבדתי את נשמתי.

מה אני אעשה? אני מרגיש מבובל, בדד, וקצת כמו כשלון בקיום המצוות.

בבקשה כבודו הרב, תן לי עצה במצב שלי.

תודה רבה רבה מראש.

תשובה: 

ראשית, ה' יהא בעזרך וינחך בדרכו האמתית והישרה. כפי שהנחה אותך עד הלום. שנית, יש פעמים רבות שבחיים נקלעים אנו להתנגשויות בין רצוי ובין מצוי. ואסור להתייאש, ואסור להתנהל באופן דווקני, כי כלל גדול כללו חז"ל, תפשת מרובה – לא תפשת, טוב טפח ועומד – מתשעה ונופל.
הרצוי הוא שאתה ואשתך ובני ביתך תנהגו לפי משנתו של רבינו, לאורו של מארי ז"ל. אולם, המצוי הוא, שהרוב בישראל, עתה, אינם נוהגים לפי רבינו. אני בדעה, שלעתיד לבוא, כולם ינהגו לפי רבינו, אבל עד אז, הנח לאשתך ולבני ביתך להתנהג לפי הרוב, כי מוטב כך, מאשר בכלל לא. והשתדל אתה, לעצמך, לנהוג לפי רבינו, עד כמה שאתה יכול. לדוגמה, אם לא יהיה מתח בינך ובין אשתך, אלא אתה תבין אותה, למרות שהיא אינה נוהגת כמוך, קרוב לוודאי שהיא תבין אותך ותבשל לך בשר בחליטה, או בצלייה. ולא יפריע לה שאתה מקדש על יין אמתי, לא מבושל ובלי סוכר וכיו"ב.

תאריך: 
11/10/12 כ"ה תשרי התשע"ג
x

Audio Playlist