יין פוטר שאר משקים

שאלה: 

שלום למארי, ה' יאריך יומיו בטוב ושנותיו בנעימים לגבי דין דיין פוטר שאר משקים שלא נמצא בדין זה ברבינו (ערוך השולחן קעד'). האם אנו נוהגים בזה כי יין פוטר שאר משקים או לאו? ומדוע דבר זה לא מפורש בדברי רבינו למרות שהוא גמרא ערוכה?
תודה רבה !

תשובה: 

יין אינו פוטר שאר משקין. מארי הוכיח זאת כיצד רבינו למד את הסוגיה, וכיצד פסק, עיי"ש.

תאריך: 
11/10/12 כ"ה תשרי התשע"ג
x

Audio Playlist