כתר ארם צובא והרמב"ם

שאלה: 

מתוך האינציקלופדיה החופשית (ערך- כתר ארם צובא):

בעניין פרשת "כל חלב" (ויקרא פרק ז). הרמב"ם מונה שם רק פרשה אחת בשם 'וידבר' (ללא סימן זיהוי נוסף), כאשר באותו מקום ישנן שתיים כאלה. כתוצאה מכך התפתחו שתי מסורות פרשנות – בני תימן סימנו אחת מן הפרשות, ובני אשכנז וספרד סימנו את השנייה. אליבא דאמת ישנה עדות מפורשת של חכם בשם הרב עטייה, שבדק את המקום בכתר עצמו, ומצא את שתי הפרשות פתוחות‏‏.‏[ ‏מכאן היו שרצו לפקפק בזיהויו של הכתר כזה שהרמב"ם דיבר עליו, אך רוב החוקרים אינם מקבלים טענה זו כמוצקה דיה כדי לפסול את שאר מכלול הראיות.‏] ככל הנראה נפלה טעות ברשימותיו של הרמב"ם, וטעות זו התגלגלה לספרי התורה של כל קהילות ישראל. יש לציין כי אין לנוסח זה, המונה פרשה אחת בלבד ולא שתיים, כל מקור אחר בכתבי יד ובעדויות אחרות, שכולן מונות שתי פרשות‏‏.

שאלה: האם לדעתך ארם צובא הוא אכן הספר שעליו דיבר הרמב"ם (הספר שהגיהו בן אשר) ואם כן האם זה אומר שטעה רבינו ברשימותיו?

תודה

תשובה: 

כן. ובספר זה נמצא אישוש למסורת יהודי תימן וליתרונה על מסורות האשכנזים והספרדים. עיין בהקדמת הרב מרדכי ברויאר ז"ל שהו"ל ספר זה ותוצאות מחקריו.

תאריך: 
27/10/12 י"א חשון התשע"ג
תגיות: 
x

Audio Playlist