חליטת‏ ‏שניצל

שאלה: 

שלום‏‏,‏ ‏מה‏ ‏יהיה‏ ‏דינו‏ ‏של‏ ‏נתח‏ ‏בשר‏ ‏מודח‏ ‏ומומלח‏ ‏שטפלוהו‏ ‏בטפלה‏ ‏כגון‏ ‏ביצה‏ ‏וקמח,‏ ‏ואחר‏ ‏כך‏ ‏השליכוהו‏ ‏לשמן‏ ‏עמוק‏ ‏רותח‏?‏‏ ‏האם‏ ‏דינו‏ ‏כחלוט‏?‏‏ ‏ברוך‏ ‏תהיה

תשובה: 

צלייה – כן. חליטה בכהאי גוונה – לא.

תאריך: 
03/06/13 כ"ד סיון התשע"ג
תגיות: 
x

Audio Playlist