מטעמת

שאלה: 

שלום וברכה לפעמים נותנים במרכולים דברים חדשים לטעימה כגון חומוס חדש וכדומה. האם זה נקרא מטעמת ואין לברך על כך, אע"פ שטועמים אותו עם לחם? בברכה,

תשובה: 

אם טועם רק חומוס, אע"פ שבולע - אינו מברך, כי כל מטרתו טעימה. אבל חומוס עם לחם, הרי הוא חייב ליטול ידיים ולברך על הלחם ופטור על החומוס, משום שהוא טפל ללחם.

תאריך: 
01/06/13 כ"ג סיון התשע"ג
x

Audio Playlist