התפקיד והאתגר לחיי עולמים

שאלה: 

לק"י

להלן כמה שאלות הדיוט פשוטות בעניין המשרה המאוחלת:

1. האם גם כראשל"צ, הרב יורה לחייל צה"ל לציית לפקודה הדורשת ממנו גירוש יהודים והריסת בתיהם – וכתוצאה מזה, ייתן יד להפקרת אדמות לאום לבעלות האויב?

2. האם כראשל"צ, הרב ישתתף מטעם הממשלה בטכס פתיחה של מוזיאון כנסיית הקבר בעיר הקודש (ואצ"ל "הקודש" לכל הדתות) – מוזיאון שמטרתו להפיץ כליל היופי של התרבות הנוצרית בין היהודים?

3. האם גם כראשל"צ, הרב יבאו עם המשגיח האישי שלו לבית מלון שהוא בהשגחת כשרות הרבנות אפ' גלאט מהדרין? (אם כן, מה יגידו הבריות? במידה ולא, מה יגידו אבותיו?)

4. אחרי שהרבנות תאמץ את בתי דין לדיני ממונות, האם אלה יקבלו תביעת פיצוים על תקיפת אישה בבית כנסת?

5. האם כראשל"צ, הרב יקיים פיסקת הרמב"ם בענייני שמיטה?

אני מודעת שהתשובות ינתנו מעליהם...

בברכת הצלחה במשימה זו, ועם כל הכבוד

אלישבע

תשובה: 

1. כראשל"צ אפעל בל"נ למנוע מציאות בה ייתנו פקודות שאי אפשר לקיימן, ושאסור לסרב את קיומן. כי מציאות כזו הורסת את הצבא ואת העם.
2. בשלב זה טרם התוודעתי לעניין זה. כל דבר כזה טעון לימוד כדי לנהוג באופן מושכל.
3. דעתי היתה מאז ומתמיד שהרה"ר לישראל צריכה להנהיג שתי רמות של כשרות, כשרות ומהדרין. הכל לפי רצון הלקוחות. כי אפשר למנוע מבני אדם להדר, ואי אפשר לחייב בני אדם להדר.
4. אם נזכה להכרה חוקית, ברור שתקיפת אדם, ובכללם תקיפת אישה בכל מקום, ואפילו בביהכ"נ.
5. תהא פסיקה לכל ציבור, לפי צרכיו, כי בענייני כשרות יש לספק לכל ציבור לפי שיטת הכשרות שעל פיה הוא נוהג.

תאריך: 
23/06/13 ט"ו תמוז התשע"ג
תגיות: 
x

Audio Playlist