שאלה בדיני ריבית

שאלה: 

בעזרת ה' יתברך

שלום וברכה לכבוד הרב

מס הכנסה חייב לראובן סכום כסף גדול. ראובן מעדיף להשאיר את הכסף במס הכנסה כדי שיצבור ריבית.
מנגד, ראובן זקוק לכסף מזומן, ובשביל זה הוא פונה לילדיו ואומר להם שכל מי שיתן לו סכום כסף מזומן, יקבל את הריבית שנותן מס הכנסה, על אותו סכום כסף שנתן הילד.

שאלתי היא האם דבר זה מותר, או שמא זה נחשב שהאבא מחזיר לבנו את ההלוואה בריבית?

יצויין, שיש אפשרות להפסיד אם המדד יורד ביותר מכמה אחוזים, דבר שיכול לקרות.

האם הדין יהיה שונה במקרה שראובן לא זקוק לכסף מזומן מילדיו אבל הוא רוצה ליהנות אותם מהריבית הזו, במידה ויתנו לו סכום כסף עכשיו, כי הם עזרו לו בעבר.

תודה רבה
חיים מייזל

נ.ב מחובתי לציין שבגלל שאני זקוק לתשובה מהירה, אני מפנה את השאלה לרבנים נוספים.

תשובה: 

לפעמים בני אדם ממלכדים את עצמם שלא לצורך. התוספת שמקבל זה שראוי להחזר מס הכנסה, אינם ריבית, אלא קנס פיגורים והצמדות, ואין בכך איסור. זאת ועוד, גם לכאלה שיחששו שמדובר בריבית, הרי מדובר עם המדינה, שהיא ישות משפטית, וגם פעולותיו עפ"י היתר עיסקה.
לגופו של דבר, ברור שאם אין האב זקוק לכסף מזומן מבניו, והוא מחלק להם רווחים מאותם רווחים, מותר. אבל כשהם נותנים לו מזומן, והוא מחזיר להם קרן בתוספת מאותה תוספת שלמה ההכנסה – אסור, כי לווה מחבריו ופורע להם קרן ותוספת. אבל אם יקנה להם, לכל אחד, חלק מהכספים שמגיעים לו ממס ההכנסה לא כפרעון חוב, אלא כמתנה – מותר.

תאריך: 
25/02/14 כ"ה אדר א' התשע"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist