כהנים של היום

שאלה: 

בס"ד לרב שלום,
1. האם הכוהנים של היום הם כוהנים אמיתיים שכאשר יבנה ביה"מק הם יעבדו שם?
2. האם הכוהנים של היום הם מצאצאי אהרון הכהן?
3. אם הם לא כוהנים אמיתיים אז למה משפחתם הם כהן? ומי בחר בהם?

תשובה: 

1. לא. כי הכהנים היום הם רק כהנים מכח חזקה. ואינם מיוחסים דור דור עד ימות המקדש. והזיהוי לעתיד לבוא יהיה ע"י נביא.
2. אין אנו יודעים. דייך בתשובה הנ"ל, כי היו במהלך הדורות גם שאינם כהנים שהשתרבבו בכלל הכהנים.
3. היו עמי ארצות שקראו לעצמם כהן אף שלא היו כהנים, והיו שקראו לעצמם כהן, כדי לזכות במרמה בכספי פדיון בכור. ולמרות כל הנ"ל, בשביל ההלכות לימינו, שאין עבודת בית המקדש, עד שייבנה במהרה, כל כהן שהוחזק שהוא ואבותיו כהנים, נושא כפיו ונוטל כסף פדיון, ועולה לתורה ראשון וכיו"ב.

תאריך: 
25/02/14 כ"ה אדר א' התשע"ד
x

Audio Playlist