תפילין ללא תיוג

שאלה: 

שלום לכבוד הרב ערוסי שליט"א שמעתי ת"ח צעיר מעדתנו שאומר כי על התימנים ההולכים לפי מנהג תימן יש לרכוש תפילין ללא תיוג. התווכחתי איתו, הוא טוען שזוהי המסורת התימנית וכל התימנים שקונים תפילין מתוייגות סטו ממסורת תימן. הוא יודע את דעת הרמב"ם אבל הוא אמר לי "אבותינו הכירו היטב את דעת הרמב"ם ובמקרה הזה הם לא הלכו על פיו, כי יש להם מסורת שאין מתייגים את התפילין". אמרתי לו שאם נתייג לא נפסול, אז הוא ענה לי שאמנם כן, אבל הורדתי את התפילין לדרגת בדיעבד, כי לפי המסורת התימנית אין תיוג, ולכן כל תיוג הוא שינוי מהמסורת ופוגם אך לא פוסל. אמרתי לו שאולי אבותינו בראותם את המחלוקת בתיוג, העדיפו להישאר "בשב ואל תעשה עדיף", אז הוא ענה לי שבודאי אין זה נכון, והראייה היא שאבותינו לא חששו לשנות בפרשיות סתומות ופתוחות על פי שיטת הרמב"ם כאשר בדקו שהצדק איתו, ואם כן, כל שכן שיכלו לשנות בתיוגים, ומתוך שלא שינו בתיוגים אנחנו מחוייבים להם ולמסורתם העתיקה, וכל שינוי הוא פוגם. ואמר לי שאין לי מה לדאוג "אם כך היו התפילין של ר' שלום שבזי ומהרי"ץ ור' יחיא קאפח ור' יחיא יצחק הלוי, תהיה סמוך ובטוח שהם המהודרות והמדוייקות ביותר, כי אין מסורת מדוייקת מהם, והם לא רצו לתייג!". בקיצור, מה עלי לעשות? כי בשבילי זה חידוש גדול. אני עכשיו במשא ומתן עם סופר ירא שמים ואני ממש מתלבט. תודה לרב.

תשובה: 

מאחר וכבר רכשת תפילין מהודרות, אע"פ שהפרשיות עם תיוג, המשך להניחם, ואין זה בגדר דיעבד אלא שמצוה מן המובחר שאדם יניח תפילין התואם את מורשת אבותיו.

תאריך: 
11/06/14 י"ב סיון התשע"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist