דילוג לתוכן העיקרי

אמונה בביאת המשיח

שאלה

שלום לכבוד מארי ערוסי שליט"א, בליל שבועות השתתפתי בלימוד של אחד מרבני היישוב בו אני גר, איש חסד ידועה ביראת השמיים שבו. השיעור עסק במאורע שאירע באיטליה ובה בעל הבית יוסף זי"ע שימש לכלי לבת קול שפקד על המשתתפים לעלות לארץ ישראל מייד. במהלך השיעור הרב אמר שביאת המשיח הוא תהליך ולא מדובר בבן אדם שעלינו לצפות להגעתו כדי שימש למלך מזרע דוד המלך ע"ה, הוא אמר בפירוש שהוא לא מאמין בביאת המשיח אלא בתקופה משיחית שהיא - בעצם - כבר כאן מאז הבית זי"ע. האם עמדתו של אותו רב נחשבת כעבירה? כיצד למשתתפי שיעוריו להתייחס אליו מכאן ואילך? בברכת שבת שלום, אליעזר

תשובה

לפי רבינו, בהל' מלכים, חייבים להאמין שיהיה מלך משיח, וכל מי שאינו מאמין בכך, הוא כופר בתורת משה. אין זאת אומרת שלא יקדם לכך תהליך, אבל יהיה מלך משיח. כמו כן לפי רבינו, האמונה במלך המשיח אינה מתירה חישובי קץ או דחיקת קץ.