בישול בין השמשות מוצאי יו"ט

שאלה: 

מה הדין במלאכות המותרות לצורך יו"ט, בין השמשות (ולצורך בין השמשות) של מוצאי יו"ט?
האם מותר למשל לבשל קפה בזמן בין השמשות אם אספיק לשתות ממנו לפני צה"כ או שכיוון שדינו ספק שמא ייחשב הדבר כמכין מיו"ט לחול?
ברוך תהיה

תשובה: 

מותר לבשל או לאפות במוצאי יו"ט בין השמשות, ובלבד שיאכל וישתה בין השמשות, ולא מעבר לכך.

תאריך: 
06/10/15 כ"ג תשרי התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist