דילוג לתוכן העיקרי

הלכות מגלה וחנוכה פ"ב הל' [יז] (טז)

שאלה

לק"י ו י"ה אד"ב תשע"ו
כבוד הרה"ג רצון ערוסי שליט"א
כנהר שלום
שמעתי מפי תלמיד חכמים ש״כל הפושט ידו ליטול נותנין לו״ היינו ההגדרה לסוג שני העניים שחייב לחלק להם ביום הפורים, ומאחר שחלק לשני עניים כפי ההגדרה הנ"ל אין צריך לפי קו הדין ליתן ביום הפורים למי שפושט יד (כמובן שאינו יודע פרטים על הפושט). ואף אם טרם נתן לשני עניים אין צריך ליתן למי שפושט יד כשמכוון שיתן מעות פורים לשני עניים הידועים לו שהם נזקקים באמת. לפי קו הדין האם נכונים הדברים הנ"ל?
בכ"ר
שמעיה אפל

תשובה

נכון שמי שפושט ידו בפורים, נותנים לו, אולם בימינו, שרבים מתחפשים, יש צורך לברר מי הוא עני באמת, ולתת לשני עניים כאלה, מתנות לאביונים, ואח"כ לחלק מעות פורים, למי שפושט ידו מדין שמחת פורים.