בר מצוה בשבת זכור

שאלה: 

כתבת לגבי זכור ובר מצוה שמפני כבוד הבריות יעלה זכור כי לרמבם אין מצווה מן התורה בזכור
אבל
השאמי נוהגים כמחבר הסובר דאוריתא בספר ולא כרמבם
כמו כן, כפי שציינת, לא נהגו בתימן שיעלה מפטיר והפטרה כלל, אז מדוע לאחוז בזה ולא בחבירו? או כבתימן שאין עולה הבר מצוה כלל או כבארץ שיעלה לא בזכור
מדוע לא להקדים שבת אחת ויקרא מפטיר אחר לא זכור ולא פרה והכל יבוא על מקומו בשלום

תשובה: 

לא ירדתי לסוף דעתך בשאלתך.

דומני שאינך מציג דברי במדויק.

על כל פנים, לפי רבינו, מותר לקטן לומר מפטיר זכור, וגם ההפטרה.

לפי מרן - לא. 

המנהג המאוחר בתימן, שהקטן אינו מפטיר בזכור.

וברור שהנוהגים כן, יכול הקטן להפטיר בשבת שלפני כן.

תאריך: 
28/04/16 י"ט ניסן התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist