גילוח בחול המועד לתימנים

שאלה: 

שלום כבוד הרב

1. אני שם לב במיוחד בבתי הכנסת התימנים שרובם מתגלחים בחול המועד האם היה איזשהו מנהג בתימן לגבי גילוח בחול המועד .

2. אני לא מצליח להבין את הטעם של איסור גילוח בחול המועד שלא יכנס מנוול לחג אם בסופו של דבר לחג שני אנו מגיעים מנוולים לחג בשל האיסור .

תשובה: 

1. בתימן לא היה מי שגילח זקנו כל ימות השנה, ואפילו המוסלמים בתימן גינו את הנוצרים, בשם "מחלוק הדיקן" כלומר מגולח הזקן.

2. אכן לפי הרמב"ם בפיהמ"ש, מו"ק, הגזירה של חז"ל היתה על גילוח שער הראש, כי בימי חז"ל יהודים לא גילחו זקנם. משום כך, לפי רבינו, אין איסור גילוח זקן בחול המועד, כך הורה מהרי"ק ז"ל, ובמיוחד שבאמת, גם המגלח זקנו בערב יו"ט הראשון, כלומר, לא נכנס לחג כשהוא מנוול, הוא כבר הופך להיות מנוול בימי חול המועד, ונכנס ליו"ט האחרון כשהוא מנוול.

אולם רוב הפוסקים החמירו, שלא להתיר את הגילוח בחול המועד, והנודע ביהודה התיר להתגלח ע"י פועל שאין לו מה יאכל.

תאריך: 
01/05/16 כ"ג ניסן התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist