גר שהתגייר בפסח, וקטן שהגדיל בספירת העומר

שאלה: 

בס"ד אני נהנה לשמוע את את הרב ישר כח גדול חיזקו ואימצו.
1. נשאלתי שאלה גר שהתגייר בפסח מה דין החמץ שברשותו?
2. קטן שהגיע למצוות בספירת העומר האם ממשיך לספור בברכה?
תודה רבה רמי

תשובה: 

1. מן העת שהתגייר החמץ נאסר עליו בבל ייראה ובל יימצא, וכן באכילה. ולכן, לפי גירותו יכול הוא למכור חמצו לגוי, מכירה אמתית. ואשר למצוות ליל הסדר, אין להן תשלומים אם התגייר בחול המועד פסח. ואשר לספירת העומר ראה בתשובה דלקמן. וכן חייב הוא בבדיקת חמץ בברכה אם התגייר בחול המועד, כי חייב הוא בביעור חמץ.
2. לשיטתנו, מיום שהגיע לחיוב מצוות, הוא חייב לספור בברכה, כי כל יום הוא חובה בפני עצמה. ואין פגם התמימות מעקרו מלספור ובברכה. תוכל להאזין להלכה יומית באתר קהילת נצח ישראל באודיו או בטלפון 0799-110110

תאריך: 
01/05/16 כ"ג ניסן התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist