עומר

שאלה: 

לק"י
לכבוד כמו"ר
אדם שספר ביום הראשון חד יומי בעומרא במקום חד יומא בעומרא
האם יצא ידי חובתו ? האם יחזור לספור שוב ? בברכה ?

תשובה: 

האומר חד יומי בעומרא במקום חד יומא בעומרא - יצא.

כי המנין נכון, ורק שגה שאמר יומי, אבל כולי עלמא ידעי, שהמספר אחד, הוא יום ולא ימים. ולכן אין זה מעלה ולא מוריד.

תאריך: 
18/05/16 י' אייר התשע"ו
x

Audio Playlist