דילוג לתוכן העיקרי

השלכת פסולת

שאלה

שלום וברכה .האם בהלכה יש מענה להשלכת פסולת במרחב הציבורי? ובשטח הפרטי?שכן שזורק את שקיות הזבל לשטח הפרטי .האם במקרה והזורק דתי אפשר לתבוע בבית דין רבני ?ומהן האפשריות במקרה והזורק לא דתי ?

תשובה

בוודאי, ההלכה אוסרת לקלקל רשות הפרט, וניתן לתבוע את המזיק בבי"ד לממונות, ואם יסרב, יבקש ויקבל רשות למצות זכויותיו בערכאות אחרות.

וגם רשות הרבים, אסור לקלקל ע"י השלכת אשפה, או פסולת בניין או אפילו ענפי אילן שפולשים לרה"ר, או ע"י קלקול האוויר, ואם עשה כן, ומישהו ניזוק ניתן לתבוע את המזיק, ואפילו אם טרם ניזוק מישהו, בי"ד סמוכים יכולים לקנוס. 

ובימינו, ביה"ד יטיל הקנס שהרשות קבעה לפי חוק, כי חוק כזה גם הסנהדרין היתה מתקנת.

ובגמרא התייחסו לרשות הרבים לרשות כל אדם לעולם, בעוד שרשות היחיד אפשר שלא תהיה שלו.

האזן בעניין זה בהלכה יומית באתר נצח ישראל באודיו.