יום טוב

שאלה: 

ילמדנו רבנו

שכחתי לחבר פלטת חשמל מבעוד יום,
1 האם מותר לחבר פלטה חשמל ביום טוב לשקע ישירות
ללא שעון שבת?
2 איך יחס ההלכה לחשמל,
האם אפשרי לטעון שחשמל= אש ולכן יהיה מותר להעביר/להבעיר ביום טוב לפי רבנו ?

תשובה: 

אסור לחבר תקע ושקע ביו"ט.

א. איסור בונה.

ב. וכן איסור מבעיר, כי החשמל מבעיר גוף חימום, וההבערה אסורה, כשמדובר במוליד אש. והרבה פוסקים מתייחסים אל החשמל כאל אש.

תאריך: 
29/05/16 כ"א אייר התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist