אשה מקדשת ומברכת על החלות בערב שבת

שאלה: 

שלום לכבוד הרב.
התארחתי לסעודת ערב שבת בבית של חבר ולהפתעתי, רעיתו ברכה על החלות.
תוך כדי הארוחה התדיינו על הנושא ולא מצאתי טיעון הלכתי מלבד הפגיעה במסורת ואוליי שאלה של גדרי צניעות שבימנו קצת הורחבו.
האם יש מניעה הלכתית שהאשה תברך על הלחם ואוליי אף תקדש שהרי היא מחוייבת במצוות אלו גם.
תודה.

תשובה: 

מבחינה עקרונית, אישה יכולה לברך ברכת המוציא לה ולבני ביתה.

מבחינה מעשית, נהגו שאבי הבית מברך, וכל שכן כשיש אורחים, וזאת מטעמי צניעות.

לצערנו, בימינו, מחלחלת גם לתוך מחננו, השקפת עולם פמיניסטית שכאילו, האישה נחותה, ומודחת, ויש לשדרגה ולכבדה.

זו תפיסת עולם מוטעית. יסודה מתפיסת עולם שוויונית מתמטית בין המינים. ואין שוויון כזה בעולם, והוא לא יתכן, אלא השוויון הוא פונקציונאלי.

יש דברים שמקדימים בהם את הנשים, ויש דברים שמקדימים בהם את הגברים.

וב"ה, אנחנו, שלומי אמוני ישראל, שמתנהלים לפי תורתנו הקדושה, שהיא מחנכת אותנו לתפיסת עולם ייעודית וערכית, אף שהאישה לא נמצאת במרכז הבמה הציבורית, יש לה כבוד אמתי ומהותי, הרבה יותר מן הכבוד שכביכול נותנים לה, אלו שמדקדקים לומר גבירותי ורבותי.

ולעולם, לנגד עינינו דבר ה' לאברהם אבינו, שנחשב לנשיא אלקים, בימיו, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. וחז"ל הוסיפו מלמד שאברהם היה טפל לשרה בנביאות.

תאריך: 
01/06/16 כ"ד אייר התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist