13 מידות ברמב"ם

שאלה: 

שלום לכבוד הרב,
הרמב"ם בתשובה מונה את 13 מידות שלרחמים עד "לא ינקה" שהיא המידה ה -13. אם כן,
1. מדוע אנו אומרים 13 מידות רק עד "ונקה"?
2. האם הרמב"ם היה נוהג אחרת ואומר עד "לא ינקה"? האם בכלל הרמב"ם היה אומר 13 מידות בתפילתו (השאלה נוגעת רק לקריאת התורה)? כיצד היה ראוי לדעת הרמב"ם לומר היום?
תודה!

תשובה: 

מנהגנו בעניין זה אינו כשיטת רבינו במניין ה - 13 מידות של רחמים, ורבינו ביאר שיטתו, גם במו"נ וגם בשו"ת. איני יודע אם רבינו נהג לומר 13 מידות של רחמים, אבל רבינו קבע כלל, שכל מנהג בתר תלמודי, שאין בו איסור, או סירכה אמונית, ויש לו שורש תלמודי, הוא נוהג בו. ואם רבינו אמר לפי שיטתו, הרי אין בעיה הלכתית או אמונית, ויש למנהג שורש תלמודי שחז"ל אמרו במדרש, שה' לימד את משה רבינו לאמרו בעת שצריכה לכפרה לסליחה ולמחילה.

תאריך: 
01/06/16 כ"ד אייר התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist