ההיהדות האירופיאת

שאלה: 

כבוד מו"ר הי"ו ו שליט"א,

הרב מאד גאה ממוצאתו מתימן. אני מרבה לשמוע לשיעורים באתר וכן קורא את ספריך. כאדם ממוצא מיבשת הונגריה, אני ואבי וסבי וכן הלאה לדורי דורות לא החשבנו את עצמינו לליטאים כי הרי זה היה מדינה אחרת לגמרה. וכן לא חסידים כי זה כמעט ולא נחדר להונגריה כמו לארצות הצפונות יותר. אי אפשר להכניס כל יהדות אירופה או לקבוצת הליטאים או לקבוצת החסידים.

יתר מזה ישנם דברים דומים בין יהדות תימן ויהדות הונגריה. לדוגמא, קשר של ראש אותו דבר וכן בהגדות ישנות מהמאה ה16 שראיתי, המילה "לפיכך" דגושה כמו אצל יהדות תימן.

גם רבני הונגריה למדו את הרמב"ם הרבה לפני שרב חיים מבריסק עשה את הרמב"ם פופולרי בליטא. גם רבני הונגריה כתבו ספרים רבים שמייסד את מנהגם על הררי קודש כמו רבני תימן. בלי להאריך, לימוד המצוות של הרמב"ם והתיקון בליל שבועות ואכילת חזרת למרור בפסח מובא כלחתחילה ולא בדיעבד בספריהם.

בכבוד רב,

תשובה: 

כבוד הרב,

יישר כוחך. אודה לקבלת פרטים אודות כבוד הרב.

וכן מידע על מנהגי יהדות הונגריה, במיוחד אם יש ספר או קונטרס.

ה' עמכם ועמנו

רצון ב"ר יוסף ערוסי הלוי

תאריך: 
22/06/16 ט"ו סיון התשע"ו
x

Audio Playlist