דקדוק

שאלה: 

שלום רב
איך קריאת מילים אלו בתלמוד לנוסח יהודי תימן
חיישינן מיירי איירי
האם מבטאים את שני היודיין חי-ישינן מי-ירי
או רק את היוד השנייה שהיא שוא נע ח-ישינן
וכן המילה אביי היא מלעיל או מלרע
תודה רבה מראש לדוקטור

תשובה: 

חַיְשִׁינַּן - היו"ד בשווא נח, והמילה מלרעית (חַי - שִׁינַּן).
אַבַּיֵי - התיבה מלרעית.
מִיֵּרִּי - היו"ד והרי"ש בדגש חזק, והקריאה מלרע (כגון תענית יג, ע"ב).
אִיַּרִּי - היו"ד והרי"ש בדגש חזק, והקריאה מלרע (כגון יבמות מד, ע"א).

תאריך: 
19/09/16 ט"ז אלול התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist