כיבוד הורים וסבים

שאלה: 

אבא/סבא שבשיטתיות מתנהג בצורה לא אמינה עם ילדיו/נכדיו - מבטיח ולא מקיים,אינו מדבר אמת,משחק בנפש הבריות בכל מיני הצגות שווא על מנת שירחמו עליו,
מרחם על מי שלא צריך לרחם על חשבון אותם אלו שכן הוא צריך לעזור ולסייע,נותן אמון באנשים זרים ולא במעגלי משפחתו הקרובים,מסתיר דברים מילדיו וכן על זה הדרך,
יורנו רבנו (אם אפשר נשמח באודיו) מהי הדרך בה עלינו לצעוד הואיל ועומדת מולנו מצווה יסודית שורשית ועמוקה של הלך חיינו הלא היא מצוות כיבוד הורים וכיבוד סב.
בתודה ובברכה

תשובה: 

אם הפרטים שבשאלה זו נכונים, עליהם להימלך עם רב לצורך שתי מטרות:

א. שינחה אתכם כיצד עליכם לנהוג.

ב. כדי לטקס עצה, ואולי הרב בעצמו יוכל להשפיע על האב / הסב, לשנות את דרכו, ולטובה, או שימליץ על מישהו אחר ראוי.

מעבר לכל הנ"ל, על האב/הסב הזה לדעת, שהוא אמור לשמש דמות חינוכית לבניו, לבנותיו, לנכדיו ולנכדותיו, והוא מודל לחיקוי.

ובדרכים אלו עלול הוא להכשיל את צאצאיו, שעלולים ללכת בדרכיו הקלוקלות, או גם שיגרום לכך שמי מהם יתמרדו ויפגעו בכבודו.

כמו כן עליו לדעת, שהוא פוגע בכבוד המשפחה ומוציא עליה שם רע.

ואם הוא דמות דתית, עליו לדעת שהוא גורם לחילול ה'.

לבקשתך, התשובה נאמרה בהלכה יומית באתר נצח ישראל באודיו.

תאריך: 
13/03/17 ט"ו אדר התשע"ז
x

Audio Playlist