שלום בית

שאלה: 

שלום לכבוד הרב
האם מותר לנסות לעשות שלום בית ? כאשר הבעל בגד באישתו עם אישה נשואה אחרת .. הם בתהליך גירושים והאם מותר להתערב ?

תשובה: 

מבחינה עקרונית, גדול הוא השלום, ושלום בית בין איש לאשתו על אחת כמה וכמה.

ואף שהעבירה שעשה הבעל, אם עשה, היא חמורה ביותר, אין דבר העומד בפני התשובה, אם באמת ישוב בתשובה שלמה, בינו לבין קונו, ובינו לבין אשתו, ובינו לבין חבירו ואשת חבירו.

ולכן אם יש חכם שהוא יודע ויכול להתמודד עם מקרה קשה זה, אשריו אם יעשה כן, שהרי שם ה' נמחה למען שלום בית בישראל.

תאריך: 
23/04/17 כ"ז ניסן התשע"ז
x

Audio Playlist