דילוג לתוכן העיקרי

הלכות שבת

שאלה

שלום
1להדליק מזגן בבית הכנסת בשעת התפילה
א.כאשר מזג האויר חם ביותר
ב. ערב שבת לפני אמירת מזמור ליום השבת
ג. על ידי יהודי

תשובה

עד 10-15 דקות אחרי זמן הדלקת נרות מותר להפעיל את המזגן.

לאחר מכן - אסור.

אם באמת החום גבוה, ניתן, באותו זמן.

עד צאת הכוכבים, ולא עד בכלל, לומר לגוי להפעילו.