פסיקת הלכה.

שאלה: 

שלום עליכם הרב.
לדעת הרב קאפח, ממתי אדם רשאי לפסוק הלכות לעצמו?

תשובה: 

כשאדם מילא כרסו בש"ס ופוסקים, ולמד דרכי ההיקש, ושימש תלמידי חכמים העוסקים בהוראה הלכה למעשה.

תאריך: 
25/04/17 כ"ט ניסן התשע"ז
x

Audio Playlist