דילוג לתוכן העיקרי

הלכות טוען ונטען

שאלה

שלום
1. אדם המוחזק בכשרות ,נאמנות ,האם מתבטלת חזקת כשרותו על פי עד אחד ?
2.האם בעקבות עדותו של העד חייב השומע לילך לרב המכיר את אותו האדם לשאול עליו אם כשר הוא אם לאו ,נפקא מינא לענין המשך תמיכה במוסדות שבבעלות אותו האדם.

תשובה

יטול חזקת כשרות רק ע"י שני עדים, אבל עד אחד מצריך בדיקה ומעקב, בבחינת למיחש מיהא מיבעיא.