הלכות טוען ונטען

שאלה: 

שלום
1. אדם המוחזק בכשרות ,נאמנות ,האם מתבטלת חזקת כשרותו על פי עד אחד ?
2.האם בעקבות עדותו של העד חייב השומע לילך לרב המכיר את אותו האדם לשאול עליו אם כשר הוא אם לאו ,נפקא מינא לענין המשך תמיכה במוסדות שבבעלות אותו האדם.

תשובה: 

יטול חזקת כשרות רק ע"י שני עדים, אבל עד אחד מצריך בדיקה ומעקב, בבחינת למיחש מיהא מיבעיא.

תאריך: 
27/04/17 א' אייר התשע"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist